درباره من

درباره من

مازیار ملکی کیست ؟!

 

  • مازیار ملکی مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر
  • مدرس مجله کوک
  • مدرس صدا و سیما ( به خانه برمیگردیم )
  • مدرس فنی و حرفه ای
  • مدرس ( المپیاد کشوری و جهانی )
  • پژوهشگر لباس قومیت و اقوام ایرانی
  • مشاور برندسازی و برندینگ
  • مبتکر کالکشن دست باف(خورشید و هور دخت)
  • مبتکر کالکشن (رویای عشق)
مطالب
درباره من
مازیار ملکی کیست ؟!